Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (08/1/2018 08:58)

Μεγάλη επιτυχία για τη  Διοίκηση  της  Ε.Π.Σ.Αργολίδας η λειτουργία της σχολής Προπονητών UEFA C, που θα διεξαχθεί στα μέσα του Απριλίου- Μαΐου  2018.

Οι αιτήσεις των  ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές  εως και την Τετάρτη 31/01/2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από την Τετάρτη, 03/01/2018, με τη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Α τηλ. 2752028744

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣΑ
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

9.Παράβολο συμμετοχής σχολής UEFA C: 500 € (400,00 € υπέρ ΕΠΟ και 100,00 € υπέρ ΕΠΣ)