Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (09/7/2019 10:24)

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία  ότι  πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές  τους εκκρεμότητες πρός την Ε.Π.Σ και την Ε.Π.Ο διότι σύμφωνα με  το ¶ρθρο 11 παρ. 13 του Κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών
Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με
οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, οι ομάδες οι οποίες οφείλουν
χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις –
Ε.Π.Ο.)»),