:


'

" - ", (02/9/2013)

ρθρο του Παναγιτη Κονομρα, BSc, MSc,  Γυμναστ  Κ20 ΠΑΕ Πανθρακικς

 

 

Μεγιστοποηση Απδοσης Αθλητν –Εργοφυσιολογα

λοι οι προπονητς προσπαθον να πεσουν τους αθλητς τους να δνουν τον καλτερο τους εαυτ και να επιμνουν σε αυτ που κνουν. Για να το καταφρουν αυτ, οι αθλητς πρπει να θλουν αληθιν, τσι στε να διαθσουν περισστερο χρνο και προσπθεια προς την κατλληλη κατεθυνση.

Η διαδικασα αυτ δεν επιτυγχνεται απλ με το να το ζητ ο προπονητς, δεν εναι θμα πειθος συζτησης, αλλ η θεωρα των στχων, την οποα μπορε να τη χρησιμοποισει ο αθλητς προπονητς αν πσα στιγμ.

Οι στχοι δεν ενεργον απ μνοι τους. Επηρεζουν επηρεζονται και απ λλους παργοντες και λειτουργον σε συνδυασμ με αυτος στη διαμρφωση της τελικς απδοσης. νας απ τους παργοντες εναι η αυτοπεποθηση αυτ-αποτελεσματικτητα, δηλαδ η θετικ προσδοκα ενς ποδοσφαιριστ τι μπορε να πετχει σε μια συγκεκριμνη δραστηριτητα.

Η αυτοπεποθηση επηρεζει θετικ την αθλητικ απδοση, ετε μεσα, ετε στον καθορισμ στχων και στη συνχεια οι στχοι επηρεζουν την απδοση.

Οι ρευνες δεχνουν τι, σο πιο σγουρα νοιθουν τα τομα τσο πιο πολ προσπαθον, τσο πιο δσκολους στχους θτουν και αποδδουν καλτερα. Επηρεζουν επσης και την παρακνηση και την συγκντρωση των αθλητν στους στχους, εν μεινουν τα ποσοστ γχους βελτιστοποιντας τσι την απδοση.

Σαν προπονητς λοιπν οφελουμε να γνωρζουμε και να εφαρμζουμε τις παρακτω θεωρες:

1. Στχοι που να σχετζονται με την απδοση και χι το αποτλεσμα

Παρτι η αρχ αυτ των στχων ενδεχομνως να φανεται αντιφατικ, αφο οι περισστεροι σκφτονται πνω απ' λα το αποτλεσμα δηλαδ τη νκη, ωστσο κτι ττοιο αποπροσανατολζει τους αθλητς με αποτλεσμα να μεινονται τα ποσοστ επιτυχας τους. Κτι ττοιο συμβανει, γιατ προτρχουν και σκφτονται για κτι που θα ρθει μνο αν προηγηθε πολ καλ απδοση.

Επσης, η νκη δεν εξαρτται μνο απ αυτος, αλλ και απ την απδοση των αντιπλων, τις καιρικς συνθκες, τη διαιτησα, την τχη κλπ. Το θετικ 
αποτλεσμα ρχεται μνο στερα απ επτευξη υψηλς αγωνιστικς απδοσης σε συνδυασμ με συγκντρωση της προσοχς και της ενεργητικτητας στις πραγματικς απαιτσεις των αγνων, και χι σε αφηρημνα πργματα. Οι αθλητς θα πρπει να θτουν στχους κυρως για πργματα που ελγχουν οι διοι, πως η δικ τους απδοση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α.  Ζητμε απ αθλητ ποδοσφαρου να πετχει 90% ευστοχα στα πναλτι.
β.  Να κνει 20 κοιλιακος επιπλον σε κθε προπνηση.

 

 2. Καλτεροι οι ρεαλιστικο στχοι

Οι στχοι πρπει να εναι προκλητικο, αλλ ταυτχρονα και ρεαλιστικο. Κθε δραστηριτητα και κθε προσπθεια, ετε στην προπνηση, ετε στον αγνα, πρπει να χαρακτηρζεται απ την ασθηση του μτρου.

Τα γργορα αποτελσματα και οι υπερβολικς προσδοκες καταστρφουν τους αθλητς. Ετε τους απογοητεουν, ετε τους οδηγον σε τραυματισμος, ετε σε πρσκαιρες πλαστς επιτυχες που δεν χουν διρκεια. Το κλειδ για τον καθορισμ ρεαλιστικν / εφικτν στχων εναι να γνωρζουν οι αθλητς τις πραγματικς τους δυναττητες και να μην το συγχουν με το τι θλουν να γνουν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α. Σε ναν ποδοσφαιριστ που χει κθετο λμα 40 εκατοστ, θα πρπει να χει στχο να βελτιωθε κατ 5 εκατοστ σε 3 και χι σε 1 μνα.

β. νας κεντρικς μσος με ευστοχα 50% στις πσες του θα πρπει να χει ως στχο τη βελτωση κατ 10%, και χι κατ 50%, σε διστημα 3 μηνν.

 

3. Καλτεροι οι συγκεκριμνοι και μετρσιμοι στχοι

Πντα πρπει να προσπαθε να θτει κανες στχους για πργματα μετρσιμα. Πολλ πειρματα δειξαν τι ταν λει κανες στους αθλητς να κνουν το καλτερο δυνατ, ττε αποδδουν χειρτερα. Τα τομα εκτελον προσπαθον μηχανικ χωρς να παρακινονται. Οι συγκεκριμνοι και μετρσιμοι στχοι βοηθον τους αθλητς να παραμνουν δραστριοι και συγκεντρωμνοι στο καθκον τους μσα στον αγνα.
Ταυτχρονα, στον αγνα οι ξεκθαροι στχοι βοηθον τους αθλητς να εναι ρεμοι, να χουν στρατηγικ και να μην επηρεζονται απ διαιτησες κλπ. Η αρχ αυτ προποθτει την αξιολγηση στη προπνηση και στατιστικς απ αγνες για να μπορον να οριστον συγκεκριμνοι στχοι με ακρβεια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α. Τρξε τα 100 μτρα σε 14 δευτερλεπτα.

β. Κνε 20 επαναλψεις σε 1 λεπτ.

γ. Στχος σου εναι να χσεις 1 κιλ αυτ το μνα.

 

4. ρισε βραχυπρθεσμους στχους για να πετχεις και μακροπρθεσμους

Η επτευξη ενς μεγλου ρεκρ μας επδοσης ορισμνες φορς τρομζουν τους αθλητς.
Οι βραχυπρθεσμοι στχοι εναι πιο αποτελεσματικο γιατ παρακινον περισστερο και δεχνουν τη κατεθυνση προς την οποα πρπει να κινηθον οι αθλητς.
Επσης, μσα απ την επτευξη των βραχυπρθεσμων, επιτυγχνονται και οι μακροπρθεσμοι. τσι λοιπν, δεν θα πρπει να τθενται στχοι για μεγαλτερο χρονικ διστημα απ να μνα. Οι καλο αθλητς θτουν στχους της εβδομδας της ημρας, για να βλπουν μεση βελτωση και να παρακινονται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α. Προσπθησε να βελτιωθες 10% στο τεστ κοιλιακν αυτ το μνα.
β.  Να εκτελσεις 50 πναλτι στη προπνηση της Δευτρας.
γ.  Να τρξεις 15 λεπτα στους 140 παλμος μετ το τλος αυτς, αλλ και κθε προπνησης.

 

5. Καλτεροι οι ατομικο - προσωπικο στχοι

Σε λα τα αθλματα πρπει να ορζονται και να μετρνται προσωπικο στχοι, δηλαδ οι αθλητς να τους ορζουν μνοι τους, γιατ ττε τα αποτελσματα εναι καλτερα. Αυτ συμβανει γιατ λοι αντιμετωπζουν πιο σοβαρ αυτ που προτενουν, αυτ που υποσχθηκαν, αυτ που αποφσισαν και δεν θλουν να διαψεσουν τον εαυτ τους.
Με τους αρχριους αθλητς  τις μικρς ηλικες που δεν υπρχει καθαρ η ασθηση της πραγματικτητας και του μτρου σγκρισης ο προπονητς προτενει και οι αθλητς επιλγουν, τσι στε η τελικ απφαση να εναι, να φανεται δικ τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

α. Ζητμε κατ στον αγνα beach volley απ τον να αθλητ να χει ευστοχα 70% στα σερβς του, εν απ τον λλον 60% επιτυχα στις υποδοχς.

 

6. Διαρκς ανατροφοδτηση και σωστ επικοινωνα

Η διαρκς ανατροφοδτηση, δηλαδ η μεση ενημρωση για την επδοση οδηγα για τη διρθωση της τεχνικς εναι αναγκαες διαδικασες, γιατ εναι αποδεδειγμνο πως τα τομα που δεν δχονται ανατροφοδτηση, δεν μπορον να πετχουν τους στχους τους, γιατ δεν ξρουν ακριβς τι κνουν και τι ακριβς πρπει να κνουν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

α.  Σε μια σκηση που πρπει να εκτελσουν οι πακτες σες περισστερα σουτ στην εστα, ετε ο προπονητς, ετε ο αθλητς θα πρπει να μετρ δυνατ τον αριθμ των εστοχων σουτ.

 

7. χι πολλο στχοι

Το να ζητμε απ τους αθλητς να επιτχουν σε πολλος στχους λειτουργε ανασταλτικ στην απδοση τους, αφο η ανθρπινη μνμη δεν εναι τσο ικαν να ανταποκριθε σε τσα πργματα κατ τη διρκεια ενς αγνα που, εκτς απ τη σωματικ, υπρχει και η διανοητικ κπωση.
Δο με τρεις εφικτο στχοι που να εναι ελεγχμενοι απ τους αθλητς μας εναι μια καλ επιλογ για ναν αγνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

α. Προσπθησε να μαρκρεις man to man το πακτη με τον νομερο 9 και στα επιθετικ κρνερ να πηγανεις στο 1ο δοκρι.

 

 


Ο Παναγιτης Κονομρας εναι γυμναστς της ομδας Νων Κ20 της ΠΑΕ Πανθρακικς και BSc, MSc Μεγιστοποηση Απδοσης Αθλητν -Εργοφυσιολογα