Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Κύπελλο 3ος Όμιλος
1η ΦάσηΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ


1 - 4


Διακύμανση Αποτελέσματος


Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '43') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '20780' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '20780' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '20780' AND player_team.teamID = '94' AND player_team.periodID = '43' AND player_team.date_from <= '2022-09-10' AND player_team.date_to >= '2022-09-10' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.