Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΤΟΛΟΥ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ
ΛΙΜΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2011
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ-2-11-02-11-02-00-12-110-06-14-16-02-16-2
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ0-2-1-00-00-22-00-24-21-11-02-12-34-41-1
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ0-13-0-1-00-21-12-11-11-00-01-23-12-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ4-03-2-4-12-11-10-25-11-12-04-21-11-04-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ1-12-03-11-3-5-00-11-43-11-02-00-13-00-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ0-02-10-21-2-0-20-22-22-10-13-53-21-4
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ2-12-12-23-1-0-32-03-01-17-01-12-14-0
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ4-05-03-17-03-13-01-0-5-05-03-05-13-04-2
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ0-40-40-11-32-61-5-4-43-11-20-22-41-43-5
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ0-42-32-13-10-31-33-1-1-22-06-12-23-2
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ1-40-11-23-31-11-21-4-2-11-34-44-22-4
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20112-41-20-11-20-31-11-34-00-3 α.α.1-1-0-40-3
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ1-42-10-11-03-00-31-22-04-24-31-0-5-04-1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ2-21-13-21-05-11-40-33-14-16-01-2-3-12-3
ΣΠΕΤΣΕΣ1-11-24-02-13-50-33-00-02-03-32-0-4-3
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ2-24-02-11-30-00-17-01-13-02-12-11-1-