Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΤΟΛΟΥ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ
ΛΙΜΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2011
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ-2-12-10-14-16-02-16-2
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ-1-00-02-00-24-21-12-3
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ0-1-1-00-21-12-10-01-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ3-2-0-25-12-04-21-04-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ1-12-03-11-3-5-00-11-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ0-2-0-20-22-20-13-21-4
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ2-12-2-0-32-03-07-04-0
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ4-05-03-1-5-05-03-03-04-2
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ0-41-5-3-11-20-22-43-5
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ0-42-13-11-33-1-6-13-2
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ0-11-23-31-21-4-4-44-2
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20112-41-21-20-30-3 α.α.1-1-0-4
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ1-42-11-03-00-34-3-Αναβλήθηκε
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ3-21-05-11-40-36-01-2-
ΣΠΕΤΣΕΣ1-24-03-53-00-03-32-0-
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ4-02-11-33-02-12-11-1-