Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ


ΑΙΟΛΙΚ
ΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΑΣ
ΑΧΑΪΚΗΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΝΩΣΗ
ΕΡΜΙΟΝ
ΙΔΑΣ
ΖΕΥΓΟΛ
ΑΤΙΟ
ΘΗΒΑΠΑΜΒΟΥ
ΠΡΑΣΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΝΑΡΓ
ΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΡΚ
ΑΔΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΧΑ
ΪΚΗ
ΠΑΟ
ΛΟΥΤΡΑ
ΚΙΟΥ
ΤΣΙΚΛΗ
ΤΗΡΑΣ
ΦΩΣΤΗΡ
ΑΣ
ΧΑΛΚΙΔ
Α
ΑΙΟΛΙΚΟΣ-1-11-15-11-11-21-02-20-00-12-12-01-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ0-2-1-04-00-01-02-10-10-32-11-00-0
ΑΧΑΪΚΗ3-00-3-3-20-00-11-21-01-01-01-00-00-0
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ0-02-02-2-1-20-12-11-32-00-23-12-10-0
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ0-03-14-0-2-01-15-00-31-14-22-11-01-0
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ1-00-41-1-1-10-01-00-20-21-20-10-00-1
ΘΗΒΑ0-32-02-03-01-10-0-0-02-23-01-11-01-0
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ1-01-13-02-02-00-2-6-01-00-12-11-00-02-1
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ1-00-30-11-00-12-1-2-12-00-20-11-04-0
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ1-11-12-00-01-01-11-12-01-0-1-00-11-00-1
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1-06-01-03-02-05-01-00-01-03-0-2-13-03-3
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ0-00-02-12-10-20-11-01-00-10-2-0-11-1
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ0-03-12-20-12-10-00-00-00-13-0-1-20-1
ΦΩΣΤΗΡΑΣ1-22-01-03-03-11-04-01-21-00-00-0-0-1
ΧΑΛΚΙΔΑ1-02-02-12-23-12-01-12-00-01-02-21-1-