Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ


ΑΙΟΛΙΚ
ΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΑΣ
ΑΧΑΪΚΗΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΝΩΣΗ
ΕΡΜΙΟΝ
ΙΔΑΣ
ΖΕΥΓΟΛ
ΑΤΙΟ
ΘΗΒΑΠΑΜΒΟΥ
ΠΡΑΣΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΝΑΡΓ
ΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΡΚ
ΑΔΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΧΑ
ΪΚΗ
ΠΑΟ
ΛΟΥΤΡΑ
ΚΙΟΥ
ΤΣΙΚΛΗ
ΤΗΡΑΣ
ΦΩΣΤΗΡ
ΑΣ
ΧΑΛΚΙΔ
Α
ΑΙΟΛΙΚΟΣ-1-15-11-11-21-02-20-00-12-11-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ0-2-0-01-02-10-12-11-00-0
ΑΧΑΪΚΗ3-00-3-3-20-01-21-01-01-01-00-0
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ0-02-02-2-1-20-12-11-30-23-12-10-0
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ0-03-1-2-01-15-01-14-22-11-0
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ0-41-1-1-10-01-00-20-21-20-10-1
ΘΗΒΑ2-02-01-1-0-02-23-01-11-01-0
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ1-03-02-02-0-6-01-00-11-00-02-1
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ0-30-11-00-1-2-12-00-20-11-0
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ1-11-12-00-01-01-11-0-1-00-1
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1-06-01-03-02-05-01-01-0-2-13-3
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ0-02-10-20-11-01-00-1-1-1
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ0-03-10-12-10-00-00-13-0-1-2
ΦΩΣΤΗΡΑΣ1-22-03-11-04-01-00-00-0-0-1
ΧΑΛΚΙΔΑ2-02-12-21-12-00-01-02-21-1-