Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤ.


ΑΜΒΡΥΣ
ΣΕΑΣ
ΑΟ
ΕΙΚΟΣΙ
ΜΙΑΣ
ΑΟ
ΚΑΤΑΣΤ
ΑΡΙΟΥ
ΑΟ
ΥΠΑΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΒΛΑΧΙΩ
ΤΗ
ΕΝΩΣΗ
ΕΡΜΙΟΝ
ΙΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ
ΜΑΝΔΡΑ
ΪΚΟΣ
ΠΑΜΙΣΟ
Σ
ΠΑΝΑΡΓ
ΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΡΚ
ΑΔΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΣΠ
ΡΟΠΥΡΓ
ΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ
ΑΣΠΡ
ΠΕΛΛΑΝ
Α
ΚΑΣΤΟΡ
ΕΙΟΥ
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ-2-10-0Αναβλήθηκε2-31-04-00-13-13-00-12-00-00-1
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ0-5-0-10-20-00-30-00-42-60-20-40-10-40-2
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ3-08-0-1-23-12-31-00-11-03-01-13-12-21-1
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ0-0Αναβλήθηκε2-0-5-00-02-00-10-03-00-11-10-10-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ2-54-01-10-3-2-01-01-02-41-01-02-20-41-1
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ2-12-01-30-42-0-1-00-23-04-00-22-02-40-0
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ2-15-00-11-30-20-2-0-10-01-20-53-01-20-1
ΚΑΛΑΜΑΤΑ3-09-00-01-01-01-22-0-2-01-02-02-21-03-1
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ1-03-00-00-01-20-00-11-1-2-01-33-30-21-3
ΠΑΜΙΣΟΣ0-21-12-10-11-21-10-2Διακόπηκε1-2-0-40-00-51-2
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ1-17-02-02-12-01-01-00-11-04-0-2-01-00-0
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ1-13-0Αναβλήθηκε2-15-01-12-00-12-04-12-1-0-31-1
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ2-07-03-11-01-00-05-05-04-06-02-12-1-1-0
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ2-24-00-00-01-20-01-10-24-13-10-21-00-1-