Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤ.


ΑΜΒΡΥΣ
ΣΕΑΣ
ΑΟ
ΕΙΚΟΣΙ
ΜΙΑΣ
ΑΟ
ΚΑΤΑΣΤ
ΑΡΙΟΥ
ΑΟ
ΥΠΑΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΒΛΑΧΙΩ
ΤΗ
ΕΝΩΣΗ
ΕΡΜΙΟΝ
ΙΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ
ΜΑΝΔΡΑ
ΪΚΟΣ
ΠΑΜΙΣΟ
Σ
ΠΑΝΑΡΓ
ΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΡΚ
ΑΔΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΣΠ
ΡΟΠΥΡΓ
ΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ
ΑΣΠΡ
ΠΕΛΛΑΝ
Α
ΚΑΣΤΟΡ
ΕΙΟΥ
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ-0-02-31-03-13-00-12-00-00-1
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ0-5-0-10-20-00-00-40-20-40-10-4
ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ3-0-1-23-10-11-03-01-13-12-2
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ0-0Αναβλήθηκε2-0-0-02-00-10-03-00-10-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ4-00-3-2-01-01-02-41-02-20-41-1
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ2-12-01-32-0-1-03-04-00-22-00-0
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ2-15-00-10-20-2-0-10-00-53-01-2
ΚΑΛΑΜΑΤΑ3-09-00-01-01-22-0-2-02-01-03-1
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ1-03-00-00-00-0-2-03-30-21-3
ΠΑΜΙΣΟΣ0-22-10-11-10-2Διακόπηκε1-2-0-41-2
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ1-12-12-01-00-11-0-2-01-00-0
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ3-02-15-01-12-00-14-12-1-1-1
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ7-03-11-01-00-04-06-02-12-1-1-0
ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ2-24-00-00-01-10-23-11-00-1-