Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019-2020
Α1 Κατηγορία


ΑΟ
ΧΩΝΙΚΑ
2015
ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΣΚΑΦ.
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΝΙΚ
ΑΣ
ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015-1-00-20-11-1
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ-2-23-23-2
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ-1-62-21-40-51-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ2-0-0-13-22-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ4-2-2-22-03-10-2
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ-3-0 α.α.5-12-21-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ2-34-1-1-22-4
ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ.0-3 α.α.0-40-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ0-04-13-0-2-02-0
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ3-11-0-3-04-1
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2-10-5-1-11-1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ4-11-28-0-2-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ2-13-0 α.α.-3-30-0
ΣΠΕΤΣΕΣ1-20-41-3-
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ3-26-13-2-1-1
ΦΟΙΝΙΚΑΣ2-12-22-1-