Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΜΕΘΑΝΑΠΑΜΜΕΤ
ΟΧΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2017
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 0-11-01-00-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ 2-10-31-22-5
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3-20-11-01-11-0
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 3-41-23-11-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ1-01-3 3-02-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ1-1 0-32-01-3
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ2-0 6-27-02-1
ΜΕΘΑΝΑ0-21-35-3 2-3
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ1-73-11-3
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ5-4 2-13-2
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20171-2 3-01-1
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ2-00-55-14-1 6-1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ0-04-03-11-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ1-20-3 α.α.0-2 2-3
ΣΠΕΤΣΕΣ2-13-10-11-11-1
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ4-21-13-14-0