:


2017-2018 (24/7/2017 14:04)

 

Αρ. Πρωτ  614                                          Ναπλιο, 21-07-2017

 

ΠΡΟΣ:  λα τα Σωματεα της νωσης 

ΚΟΙΝ:   Ελληνικ Ποδοσφαιρικ Ομοσπονδα 

 

ΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ε.Π.Σ. Αργολδας, αφο λαβε υπψη 1) την ισχουσα νομοθεσα, 2) τον Κ.Α.Π., 3) τον Πειθαρχικ Κδικα, 4) το Καταστατικ της Ε.Π.Ο.,5) το Καταστατικ της Ε.Π.Σ.Α., 6) τον Κανονισμ Διαιτησας,    7) την απφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. της 30/6/2017 8) την με αριθμ  5/23-6-17 απφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Α., 9) την προκρυξη του Πρωταθλματος Γ Εθνικς της Ε.Π.Ο και την απφαση αυτς για το κπελλο ερασιτεχνν, 

προκηρσσει

τα πρωταθλματα που αφορον

Α) στους αγνες των τοπικν ερασιτεχνικν πρωταθλημτων περιδου 2017-2018 μεταξ των σωματεων της δναμς της:

1. Α Ερασιτεχνικς κατηγορας (Α1, Α2)

2. Β Ερασιτεχνικς κατηγορας 

3. Παιδικν πρωταθλημτων (Νων – Παδων -  Προπαδων-Παμπαδων)

Β) στους αγνες Κυπλλου Ελλδας Ερασιτεχνν

 

 ΕΝΝΟΙΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προκρυξη αυτ εναι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατρτιση σμβασης προσχρησης μεταξ της διοργαντριας που εναι η Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που οι ομδες τους χουν δικαωμα συμμετοχς στα πρωταθλματα που αυτ η προκρυξη ορζει.

Κατ' εφαρμογ δε των διατξεων του ισχοντος Καταστατικο της Ε.Π.Ο., η  δλωση συμμετοχς αποτελε ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ του Καταστατικο αυτο και των εκδοθντων εκδοθεισομνων Κανονισμν της Ε.Π.Ο. Τα Σωματεα που δικαιονται και επιθυμον να μετσχουν στα πρωταθλματα, πρπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και μσα στις προθεσμες που ορζονται, να υποβλλουν στην Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ γγραφη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. Επσης θα πρπει να συμπληρσουν ντυπο της Ε.Π.Ο. - ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ περ της αποδοχς του Καταστατικο, των κανονισμν, των εγκυκλων, των οδηγιν και των αποφσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο. (ρθρα13, 66, 67, 68 Καταστατικο Ε.Π.Ο.). Σε περπτωση μη υποβολς του παραπνω εντπου της ΕΠΟ δεν θα γνεται δεκτ η δλωση συμμετοχς.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Τα Σωματεα που δικαιονται συμμετοχ αν κατηγορα εναι :

• Α1 Ερασιτεχνικς Κατηγορας Σωματεα 16

• Α2 Ερασιτεχνικς Κατηγορας Σωματεα  30

• Β Ερασιτεχνικς Κατηγορας: Λοιπ Σωματεα και σα Σωματεα δεν δλωσαν την Περοδο 2016-2017, καθς επσης και σα σωματεα αναγνωριστον μχρι την κλρωση των αγνων της κατηγορας αυτς.

 

 

                                                Α1  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

    Δικαωμα συμμετοχς χουν οι παρακτω  δκα ξι (16) ομδες:

 

1.

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ

2.

ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

3.

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ

4.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ

5.

ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ

6.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

7.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

8.

ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ

9.

ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ

10.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

11.

ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ

12.

ΠΑΝΑΣΙΝΑΚΟΣ

13

ΑΡΙΣΤΕΑΣ

14

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ

15

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ

16

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ

 

       Οι παραπνω ομδες θα αγωνιστον μεταξ τους σε διπλ παιχνδια (15+15=30 αγνες), για την ανδειξη του πρωταθλητ,  ο οποος απ την περοδο 2018-19 θα αγωνζεται στη Γεθνικ κατηγορα σμφωνα με την προκρυξη της ΕΠΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ -Στο Πρωτθλημα της Α1 Κατηγορας θα συμμετχουν και σες ομδες προλθουν για οποιοδποτε λγο απ αντερη Κατηγορα ως υπερριθμες. 

 

ναρξη Α1 κατηγορας:  23-24    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Α1: 250,00 € 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Μχρι 25-8-2017

 

λοι οι αγνες της Α1 Κατηγορας θα διεξγονται σε γπεδα με φυσικ συνθετικ χλοοτπητα.  

 

Στην περπτωση που μα περισστερες, απ τις παραπνω ομδες, δεν δηλσουν συμμετοχ στην κατηγορα που δικαιονται (Α1) ττε συμπληρνεται απ τον ενιαο πνακα βαθμολογας της Α2κατηγορας αγωνιστικς περιδου 2016-17.

 

Στην Α1 κατηγορα εναι υποχρεωτικ η συμμετοχ ενς πακτη  γεννημνου το 1999 και νετερου. Στην περπτωση μως που για οποιοδποτε λγο η ομδα υποχρεωθε να αγωνιστε πριν απ κατ τη διρκεια του αγνα με λιγτερους απ ντεκα πακτες δεν ισχει αυτ η υποχρωση .

 

Τα σωματεα Α1 Κατηγορας θα πρπει υποχρεωτικ να προσλβουν διπλωματοχο Προπονητ UEFA ΕΠΟ  για την τρχουσα αγωνιστικ περοδο 2017-2018, με ταυττητα προπονητ Ε.Π.Ο. τριετος διρκειας τουλχιστον και σε ισχ, αλλις στα μη συμμορφομενα σωματεα η Πειθαρχικ Επιτροπ της Ε.Π.Σ.Α.  εναι υποχρεωμνη να επιβλλει πρστιμο 200€ σε κθε αγωνιστικ στην περπτωση που κποιο σωματεο δεν θα χει προπονητ στον πγκο του.

        Το ιδιωτικ  συμφωνητικ μεταξ σωματεου- προπονητ,  και λες  οι  ενργειες μχρι  την κδοση απ  την ΕΠΣΑ του Δελτου  Πιστοποησης  εισδου στην τεχνικ  περιοχ αναφρονται  στο  αρθρο 3  παραγρ 1,2,3  στον κανονισμ προπονητν ποδοσφαρου.

       Μνο ο προπονητς, ο κτοχος του  Δελτου Πιστοποησης, χει το δικαωμα να εκτελε καθκοντα προπονητ της τεχνικς περιοχς και κανες λλος εξ σων δηλνονται στο φλλο αγνα και παραβρσκονται στον πγκο υπ λλες ιδιτητες.

       Προπονητς  ο οποος δεν κατχει το ως νω δελτο πιστοποησης εισδου στον αγωνιστικ χρο (τεχνικ περιοχ) απαγορεεται να εισλθει σε αυτν.             Ο λεγχος διενεργεται απ τους διαιτητς του αγνα, σμφωνα με τον Κ.Α.Π. που εν παραβον τις ως νω υποχρεσεις τους τιμωρονται με απαγρευση διεθυνσης αγνων.

       Προπονητς ο οποος χει συμβληθε με σωματεο – μλος της Ε.Π.Σ. με την ιδιτητα αυτ, απαγορεεται να παρχει τις υπηρεσες του, με τις διες ιδιτητες, και σε λλο σωματεο στω και χωρς αμοιβ.

        Οι διπλωματοχοι προπονητς με ταυττητα UEFA ΕΠΟ δεν χουν το δικαωμα να βρσκονται στον πγκο των αναπληρωματικν και την τεχνικ περιοχ με λλη ιδιτητα, εκτς αυτν του προπονητ. Προπονητς ο οποος επιθυμε να παρευρσκεται στην τεχνικ περιοχ με λλη ιδιτητα, θα πρπει να καταθσει 10 ημρες πριν την ναρξη της ποδοσφαιρικς περιδου, στο Τμμα Μητρου Προπονητν της Ε.Π.Ο. την ταυττητ του, συνοδευμενη απ γγραφη δλωση τι δεν επιθυμε να απασχοληθε αυτ την περοδο ως προπονητς αλλ να παρευρσκεται στον πγκο ενς σωματεου με λλη ιδιτητα. (Κανονισμς Προπονητν Ε.Π.Ο.)

 

 

 

                                                Α2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

              Δικαωμα συμμετοχς χουν οι παρακτω τριντα (30) ομδες .

 

1

ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ

2

ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ

3

Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ

4

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ

5

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ

6

Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

7

ΜΕΘΑΝΑ

8

ΑΡΗΣ ΡΟΝΟΥ

9

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

10

Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ

11

ΚΛΕΩΝ

12

ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

13

ΛΥΓΚΕΥΣ

14

ΠΡΟΣΥΜΝΗ

15

ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ

16

ΥΔΡΑ

17

ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ

18

ΛΕΥΚΑΚΙΑ

19

Ν ΑΧΙΛΕΑΣ  Φ

 20

ΦΟΙΝΙΚΑΣ

21

ΑΡΚΑΔΙΟΣ

22

ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ

23

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΚΑΡΥΑΣ

24

ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ

25

ΑΟ ΜΙΔΕΑΣ

26

ΘΗΣΕΑΣ

27

ΔΑΝΑΟΙ

28

ΜΥΚΗΝΑΚΟΣ

29

Α.Ο.ΠΟΡΟΥ

30

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ

 

 

   Οι παραπνω ομδες θα σχηματσουν τρεις  ομλους   των  10   ομδων  αμσως μετ την  δλωση  συμμετοχς  τους. Η νταξη  των  ομδων  στους  3  ομλους  θα  γνει με  αγωνιστικ  κριτρια της  προηγομενης  αγωνιστικς  περιδου  2016-2017  και σο εναι  δυνατν  με  γεωγραφικ κριτρια.   

 

ναρξη Α2 κατηγορας: 14-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Α2: 150,00 €

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Μχρι 25-8-2017

 

Στην περπτωση που μα περισστερες, απ τις παραπνω ομδες, δεν δηλσουν συμμετοχ στην κατηγορα που δικαιονται (Α2) ττε συμπληρνεται απ τον ενιαο πνακα βαθμολογας της Βκατηγορας αγωνιστικς περιδου 2016-17.

Στη  Α2 κατηγορα παρνουν  μρος  ποδοσφαιριστς,  ηλικιακ  ελεθερα, αρκε να χουν συμπληρσει  το  14ο τος της ηλικας τους  πως προβλπεται  απ  τον  ΚΑΠ και  απ το  ρθρο  6  της  παροσας  προκρυξης   

 

 

 

λοι οι αγνες της Α2 Κατηγορας  θα διεξγονται σε γπεδα με φυσικ συνθετικ χλοοτπητα.  

 

 

                                                   Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Στην κατηγορα αυτ δικαωμα συμμετοχς χουν οι παρακτω ομδες καθς επσης και σα σωματεα αναγνωριστον μχρι την κλρωση των αγνων της κατηγορας αυτς.

 

1

ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ

2

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

3

ΑΓΟΝ

4

ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015

5

ΠΡΟΙΤΟΣ

6

ΟΡΝΕΑΤΗΣ   ΓΥΜΝΟΥ

7

ΑΟ  ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ

8

ΣΑΡΩΝΑΣ

9

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  98

10

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ

11

ΑΣΤΕΡΑΣ  ΜΠΟΡΣΑ

12

ΕΡΑΣΙΝΟΣ

13

ΔΡΥΩΠΗ  

14

ΜΙΔΑΣ

15

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000

16

ΔΟΞΑ  ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

17

ΑΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ

18

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ

19

ΤΟΞΟΤΗΣ

20

ΑΠΟΛΛΩΝ  

21

ΑΡΓΕΑΣ

22

ΦΑΒΙΕΡΟΣ

23

ΦΕΙΔΩΝ

24

ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ

25

ΑΛΚΥΩΝ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

26 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

  

 

       Ο τρπος διεξαγωγς  της Β κατηγορας θα καθοριστε  ανλογα με τον αριθμ των δηλσεων συμμετοχς.

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 100,00 €.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Μχρι 25-9-2017

 

ναρξη Β κατηγορας: 21-22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Στη  Β κατηγορα  παρνουν  μρος  ποδοσφαιριστς,  ηλικιακ  ελεθερα, αρκε να χουν συμπληρσει  το  14ο τος της ηλικας τους  πως προβλπεται  απ  τον  ΚΑΠ και  απ το  ρθρο  6  της  παροσας  προκρυξης   

 

 

                                   ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Οι περιπτσεις προβιβασμο – υποβιβασμο και στις τρεις κατηγορες θα καθοριστον μετ τις δηλσεις συμμετοχς των ομδων που δικαιονται συμμετοχς στα εθνικ πρωταθλματα που διοργαννει η ΕΠΟ και οι οποες θα συμπεριληφθον στη συμπληρωματικ προκρυξη.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ   

 

Η συμμετοχ στους αγνες κυπλλου εναι υποχρεωτικ για τις ομδες    της  Α1 της Ε.Π.Σ. Αργολδας. Η συμμετοχ των ομδων της Α2 και Β κατηγορας εναι προαιρετικ.

ΣΗΜ. λοι οι αγνες κυπλλου θα διεξγονται σε γπεδα με χρτο.

ναρξη κυπλλου:9-10/9/2017      16-17/9/2017

Παρβολο συμμετοχς: 50,00 e

Δηλσεις συμμετοχς μχρι   25/8/2017

                                                            

                                            ΑΡΘΡΟ 3    

         ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

                   (Νων  - Παδων -  Προπαδων  -  Παμπαδων)

 

Στα   ΠΑΙΔΙΚΑ πρωταθλματα εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμμετοχ των ομδων που συμμετχουν:

1) στο πρωτθλημα Γ εθνικς της Ε.Π.Ο. ,  κατηγορα ΠΑΙΔΩΝ )  και 

2) στην Α1 Αργολδας στην κατηγορα ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ.

Για λες τις λλες ομδες η συμμετοχ εναι προαιρετικ. Οι κατηγορες 

αφορον στα παιδι κτω των 14 ετν (γεννημνα το  2003,2004 κ.λπ.) για αγνες 11Χ11, κτω των 12 ετν (γεννημνα το 2005, 2006, κ.λπ.) για αγνες 11Χ11 και  κτω των 10 ετν (γεννημνα το 2007, 2008, κ.λπ.) για αγνες 9Χ9.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μιλοι στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ κατηγορες αυτς, πως και οι ροι διεξαγωγς, θα καθοριστον μετ τις δηλσεις συμμετοχς. 

 

Για τη συμμετοχ των παικτν στα πρωταθλματα υποδομς αρμδια να καθορζει τις ηλικες εναι η διοργαντρια, η οποα και υποχρεοται να γνωστοποισει στα σωματεα που θα επιδεξουν ενδιαφρον τους ρους και τον τρπο διεξαγωγς τους.

                                      ΑΡΘΡΟ  4

          ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Απαγορεεται ρητς η συμμετοχ ομδας – τμματος υποδομς σωματεου – μλους της Ε.Π.Σ. Αργολδας σε τουρνου αγνες λων των κατηγοριν ταν αυτο διεξγονται απ ιδιωτικ, φυσικ νομικ πρσωπο δημσιο φορα, χωρς την απαρατητη προηγομενη γγραφη δεια της νωσης.

Εν δεν τηρηθε η διαδικασα προγκρισης της συμμετοχς ομδας του σωματεου θα επιβλλεται η ποιν της αφαρεσης τριν (3) βαθμν απ την ομδα του σωματεου που μετχει στο πρωτθλημα τοπικν κατηγοριν στη Γ’ Εθνικ κατηγορα και ετσιος αποκλεισμς στους ποδοσφαιριστς και στους προπονητς που λαβαν μρος, πως προβλπεται στο ρθρο 37, παργραφος 6 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικν Ομδων. 

Η διεξαγωγ ποδοσφαιρικν τουρνου υποδομς στην δρα Ε.Π.Σ. με τη συμμετοχ ομδων λλων  Ε.Π.Σ. πραν της γγραφης δειας της Ε.Π.Σ. στην περιοχ της οποας θα διεξαχθε το τουρνου απαιτε, υποχρεωτικ, την προηγομενη συνεργασα των Ε.Π.Σ. Σε διαφορετικ περπτωση το τουρνου δεν δναται να διεξαχθε.

 

 

                                               ΑΡΘΡΟ 5        

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Οι αγνες θα γνουν σμφωνα  με το πργραμμα που θα καταρτσει η Τεχνικ Επιτροπ  πρωταθλματος της διοργαντριας και το οποο  θα προκψει και θα κοινοποιηθε στα  σωματεα μετ την κλρωση. 

           Οι αγνες θα γνονται Σββατο απγευμα και Κυριακ πρω απγευμα, πως και λλη ημρα της  εβδομδας, εφσον υπρχουν λγοι που κατ την κρση της διοργαντριας το επιβλλουν.

Η διρκεια των αγνων ορζεται σε 90 λεπτ  που μοιρζονται  σε δο ημχρονα των 45 λεπτν, εκτς των αγνων των παιδικν διοργανσεων, των οποων η διρκεια ορζεται σε 60 λεπτ (δο ημχρονα των 30 λεπτν). 

Οι ομδες που διαγωνζονται βαθμολογονται με τρεις βαθμος σε περπτωση νκης, με να βαθμ σε περπτωση ισοπαλας  και μηδν  βαθμος σε περπτωση ττας  σε αγνα που γινε και ληξε κανονικ.,

Η πρωταθλτρια ομδα κθε κατηγορας ανακηρσσεται σμφωνα με σα προβλπονται στον Κ.Α.Π.  και στην παροσα προκρυξη.

Η  βαθμολογικ  κατταξη των ισοβαθμοντων ομδων στον διο μιλο  θα γνεται  σμφωνα  με  τα σα ορζονται στον ΚΑΠ

          Η  Ε Π Σ Α διατηρε  το  δικαωμα  αλλαγς  του  προγρμματος ταν το  επιβλλουν κοινωνικο η λλοι σοβαρο λγοι, ακμα και  να αλλξει  το  πργραμμα την  προηγουμνη του  αγνα.

Τα  σωματεα  θα ενημερνονται για το πργραμμα  αγνων απ την ιστοσελδα  www.epsarg.gr και  απ  τα γραφεα της Ενωσης.

 

                                              ΑΡΘΡΟ 6

                         ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Στους αγνες Α1,Α2 και B Κατηγορας παρνουν μρος ποδοσφαιριστς που ανκουν στη δναμη των Σωματεων και χουν συμπληρσει το 14ο τος της ηλικας τους.

Ειδικ και μνο για τον προσδιορισμ της ηλικας των ποδοσφαιριστν που αποκτον δικαωμα να αγωνζονται σε ανδρικς ομδες (συμπλρωση της ηλικας των 14 ετν) ημερομηνα γννησης λων θεωρεται η 31η Δεκεμβρου του τους γννησς τους.

      Για κθε σωματεο εναι υποχρεωτικ η συμμετοχ στη ενδεκδα καθλη τη διρκεια του αγνα επτ (7)ποδοσφαιριστν που χουν δικαωμα να αγωνζονται σε ελληνικς εθνικς ομδες. 

 

 

                                                ΑΡΘΡΟ 7

         ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 

Για την κδοση  δειας τλεσης  των αγνων  φροντζει η γηπεδοχος ομδα.

 

Κθε σωματεο πρπει να εναι εφοδιασμνο  με το απαρατητο φαρμακευτικ υλικ.

          Η παρουσα γιατρο φυσιοθεραπευτ νοσηλευτ πιστοποιημνου ατμου στις πρτες βοθειες   εναι υποχρεωτικ για την προστασα της υγεας των αγωνιζομνων

 

                                                  ΑΡΘΡΟ 8   

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Για κθε αγνα συντσσεται απ το διαιτητ Φ.Α., το οποο εναι ντυπο της διοργαντριας, σε τσσερα ανττυπα, απ τα οποα το πρωττυπο θα παραδδεται οπωσδποτε  μχρι την επομνη του αγνα στην Ε.Π.Σ. Αργολδας και απ να θα παραδδεται στους αρχηγος των διαγωνιζομνων ομδων .

Η υπογραφ του Φ.Α.  απ τους  αρχηγος των ομδων εναι υποχρεωτικ, η τυχν δε ρνηση αμλεια  υπογραφς επισρει  ποιν  για τον αρχηγ που προβλπει ο Κ.Α.Π. .  

Σε ,τι αφορ τα παραπτματα  των ποδοσφαιριστν  κατ τη διρκεια του  αγνα και μχρι την υπογραφ  του Φ.Α., τα οποα τιμωρονται σμφωνα με τον Κ.Α.Π., δε χωρε καμα ανταπδειξη.

Ενστσεις υποβλλονται  απ τους αρχηγος  των ομδων  σμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Για τις ενστσεις το παρβολο ορζεται στο ποσ των εκατ  (100) ΕΥΡΩ.

Απαγορεεται κθε προσφυγ Φυσικν Νομικν Προσπων που μετχουν καθ οιονδποτε τρπο στα πρωταθλματα στα Πολιτικ  Δικαστρια, για να επιλσουν  πσης φσεως διαφορς, οι οποες χουν σχση με παντς  εδους εφαρμογς και ερμηνεα  των ισχυντων Νμων – Κανονισμν και Προκηρξεων. Αρμδια  ργανα για την επλυση των διαφορν  εναι τα προβλεπμενα  σμφωνα με τον Κ.Α.Π. 

Κθε ομδα πρπει να ρχεται στο γπεδο  που θα αγωνισθε και να παραδδει τα δελτα των παικτν στο διαιτητ το αργτερο μισ ρα πριν απ την ρα ναρξης του αγνα, για να εναι εμπρθεσμη. Ο διαιτητς του αγνα εναι υπεθυνος  για την ακριβ τρηση της ρας διεξαγωγς του αγνα, η οποα δεν μπορε να παραταθε για καννα λγο. Οι παραβτες θα παραπμπονται στα αρμδια ργανα  για την επιβολ κυρσεων. Επσης ο διαιτητς του αγνα οφελει να εναι εφοδιασμνος με την προκρυξη του πρωταθλματος αγνα του οποου θα διευθνει. Σε περπτωση  που επιτρπεται η συμμετοχ αλλοδαπν ποδοσφαιριστν υποχρεοται στην προσεκτικ παρατρηση  της ναρξης και λξης ισχος των αθλητικν δελτων τους και εφ σον εξ αυτν δεν καλπτεται η συμμετοχ τους, απαγορεει την αναγραφ τους στο Φ.Α. ενημερνοντας σχετικ την ομδα τους. Την δια υποχρωση χει ο διαιτητς και στην περπτωση που ο αθλητς δεν χει συμπληρσει το δκατο τταρτο (14ο) τος της ηλικας του. Η συμμετοχ του  θεωρεται αντικανονικ σμφωνα με τον ΚΑΠ.   

Οι ομδες  υποχρεονται να βρσκονται  με αθλητικ περιβολ  στον αγωνιστικ χρο  πντε (5) λεπτ πριν απ την ναρξη του αγνα.

Κθε ομδα υποχρεοται να παραδσει στο διαιτητ  πραν των Δελτων Ιδιτητας των παικτν και την κατσταση  υγεας  αυτν, αντγραφο της οποας  θα πρπει να χει καταθσει εμπρθεσμα στη διοργαντρια. Η κατσταση υγεας θα χει ισχ ενς (1) τους. 

ΠΟΙΝΕΣ: Ισχουν σα αναφρονται στον Πειθαρχικ Κδικα. 

Αγνας που θεωρεται επαναληπτος διεξγεται εντς δκα πντε (15) ημερν  απ τη σχετικ απφαση της Τεχνικς Επιτροπς της Ε.Π.Σ. Αργολδας.

Για τη διαιτησα των αγνων ισχουν σα λεπτομερς αναφρονται  στον Κ.Α.Π. 

 

                                                       ΑΡΘΡΟ 9

          ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ ( ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ)

 

Η διοργαντρια ορζει για κθε αγνα  εκπρσωπ της ως παρατηρητ. Σε αντθετη περπτωση ο διαιτητς σε συνεννηση με τα διαγωνιζμενα σωματεα ορζει τον παρατηρητ σμφωνα με τους κανονισμος.

τα πρσωπα που δικαιονται εισδου στους αγωνιστικος χρους και εφιστται η προσοχ να ακολουθονται πιστ οι οδηγες που αναφρονται στο Φλλο αγνος. 

Ο παρατηρητς του αγνα μσα στο χρο που περιβλλεται απ την εσωτερικ περφραξη, επιτρπει να εισρχονται και να παραμνουν, εφσον του παραδσουν την αστυνομικ ταυττητα το Δελτο Πιστοποησης Προπονητ τα γγραφα αυτ που θα πιστοποιον την ιδιτητ τους, τα εξς πρσωπα: 

α) Ο ιατρς του αγνα  

β) νας εκπρσωπος κθε ομδος, μλος του Δ.Σ του συλλγου. 

γ) Ο φυσιοθεραπευτς κθε ομδος.  

δ) Ο προπονητς κθε ομδος 

Κατ εξαρεση στην Α2 και Β  Κατηγορα και εφσον δεν χουν επσημο προπονητ επιτρπετε η εσοδος σε ναν ακμα εκπρσωπο, μλος του Δ.Σ. του συλλγου.

Πλον των ανωτρω προσπων ο παρατηρητς επιτρπει την εσοδο και παραμον στον διο χρο : 

α) Φωτογρφων επισμων πρακτορεων Τπου και μελν τηλεοπτικν και ραδιοφωνικν συνεργεων. 

β) νεαρν ατμων για την επαναφορ της μπλας. 

Οι διαγωνιζμενες ομδες και τα πρσωπα που αναφρονται στην ως νω παργραφο οφελουν να συμμορφνονται στις υποδεξεις και στις εντολς του παρατηρητ.

Η σμβαση παραχρησης ραδιοτηλεοπτικν δικαιωμτων μεταξ ενς σωματεου και ενς δικαιοχου φορα θα πρπει να εγκρνεται απ την Ε.Π.Σ.Α. σμφωνα με το ρθρο 29 (παρ. 1,2,3) του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικν Πρωταθλημτων της Ε.Π.Ο.

 

 

                                        

                                             ΑΡΘΡΟ 10

                 ΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ  ΣΤΑ  ΓΗΠΕΔΑ

Η μη παρξη στα γπεδα  αστυνομικς δναμης, δεν απαλλσσει τα σωματεα, και ιδιατερα το γηπεδοχο, της ευθνης για την τρηση της τξης στα γπεδα που εναι καθαρ υποχρωσ τους.

 

      Απ τα Διοικητικ Συμβολια των σωματεων πρπει να δοθε μφαση στην αμεροληψα στην ακεραιτητα, στο σεβασμ, στην ασφλεια, στην απλαυση (του αγνα) απ τους συμμετχοντες.            

       Πρπει να λαμβνουν λα τα απαρατητα μτρα πρληψης και καταστολς πρξεων που δυσφημον το θλημα διεγερουν το φλαθλο κοιν και εναι υπεθυνα για κθε αντιαθλητικ ενργεια των ποδοσφαιριστν, μελν και φιλθλων τους. 

       Οι διαιτητς θα πρπει να εφαρμζουν τους Καννες στο πλασιο του «πνεματος» του παιχνιδιο, για να βοηθσουν στη διεξαγωγ δκαιων και ασφαλν αγνων. 

          λοι πρπει να σβονται τους αξιωματοχους του αγνα και τις αποφσεις τους, να θυμονται και να σβονται τι οι διαιτητς εναι νθρωποι και τι θα κνουν λθη.

         Οι πακτες χουν μια μεγλη ευθνη για την εικνα του παιχνιδιο και ο αρχηγς της ομδας θα πρπει να διαδραματζει σημαντικ ρλο, βοηθντας στη διασφλιση τι οι Καννες και οι αποφσεις των διαιτητν γνονται σεβαστς.

 

 

 

                                                          ΑΡΘΡΟ 11

                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

Η οικονομικ οργνωση, διαχεριση και προστασα των πρωταθλημτων ανκει στη διοργαντρια. λα τα ξοδα μετακνησης επιβαρνουν τη μετακινομενη ομδα. Οι εισπρξεις των αγνων  αποτελον σοδο της γηπεδοχου ομδας, η οποα βαρνεται με τα ξοδα του αγνα. Το  εξοδολγιο της Διαιτησας  του αγνα  θα εξοφλεται απ τη γηπεδοχο ομδα πριν απ τον αγνα σμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Σωματεο, το οποο δεν χει εξοφλσει το εξοδολγιο χει οφειλς προς τη διοργαντρια, με απφαση του Δ.Σ. της θα αποβλλεται  απ το πρωτθλημα .Τα δια ισχουν και στους αγνες κατταξης. Επσης, σωματεο που χει πσης φσεως οφειλς απ την προηγομενη αγωνιστικ περοδο, για να χει δικαωμα συμμετοχς στο νο πρωτθλημα,  οφελει να τις τακτοποισει μχρι την ημερομηνα της δλωσης συμμετοχς σμφωνα με την απφαση της ΕΠΣΑ. Γηπεδοχος ομδα θεωρεται η πρτη ομδα, η οποα και φροντζει τα του γηπδου.

 

 

                                                      ΑΡΘΡΟ  12

                                 ΕΠΑΘΛΑ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Στην πρωταθλτρια ομδα κθε κατηγορας θα απονεμηθε ΚΥΠΕΛΛΟ συνοδευμενο απ μετλλια για τους ποδοσφαιριστς και τον προπονητ της. ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ θα απονεμηθε σε κθε ομδα που δε θα χει στην αγωνιστικ περοδο αποβολ ποδοσφαιριστ της και δε θα χει υποπσει σε παρπτωμα που τιμωρεται σμφωνα με τον Κ.Α.Π. Το ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ θα συνοδεεται απ χρηματικ ποσ, που θα καθορσει η διοργαντρια με απφασ της.

 

                                                     ΑΡΘΡΟ  13

                                         ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η Ε.Π.Σ. Αργολδας διατηρε το δικαωμα τροποποησης ρθρων της παροσας προκρυξης, αν μχρι την ημρα λξης των πρωταθλημτων της υπρξει αλλαγ του νομοθετικο πλαισου που διπει τον Αθλητισμ των κανονισμν-διατξεων των πρωταθλημτων.

Η διεξαγωγ των αγνων των πρωταθλημτων αυτν γνεται σμφωνα με τις διατξεις της ισχουσας Αθλητικς Νομοθεσας, του Κ.Α.Π. και της Προκρυξης αυτς.

 

Για κθε τι που δεν προβλπεται απ τα παραπνω προκψει μετ τις δηλσεις συμμετοχς θα αποφασζει η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Αργολδας.

 

 

                Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

           ΒΑΣΙΛΗΣ  Γ.  ΣΙΔΕΡΗΣ

 

 

                  ΜΑΡΙΟΣ  Γ. ΡΕΣΚΟΣ