Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Έγγραφα

Έγγραφο Μέγεθος Τύπος
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2017-2018135 KB
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2018-2019
2018-2019
153 KB
Ασφάλεια Γηπέδων628 KB
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2017-2018
Νέο Αρχείο Ενημέρωση 8/8/17 13:34
40 KB
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2018-2019
2018-2019
157 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 179 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ181 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 179 KB
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 82 KB
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Σ.Α.412 KB
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ56 KB
Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής Προπονητών147 KB
Κανονισμός προπονητών 2016-17300 KB
Κατάσταση Υγείας και Προσωπικών Δεδομένων
5/9/18
27 KB
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ488 KB
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 36 KB
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 38 KB
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 34 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΩΝ 2017-201889 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2017-2018301 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 2017-2018303 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2017.197 KB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 2003-2004314 KB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2007-2008625 KB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 2005-2006637 KB
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-2018511 KB
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-20196.5 MB
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-20197.3 MB
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2016-1784 KB
Σχέδιο Καταστατικού ΕΠΣ317 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2017.48 KB