Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (18/7/2023 11:51) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα εννέα (9) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες και η συμμετοχή στον αγώνα μέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

Η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης συνιστά αντικανονική συμμετοχή (άρθρο19 παρ. 3) οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή δεν ανήκει  στην παραπάνω κατηγορία και τιμωρείται σύμφωνα  με το άρθρο 23 του ΚΑΠ.