Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

email ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (04/9/2023 08:59) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Για την έκδοση των αδειών τέλεσης αγώνων απο την Περιφέρεια, τα email τα οποία μπορείτε να στέλνετε τις αιτήσεις σας είναι αποκλειστικά και μόνο τα κάτωθι:

mkollia@epprlgov.gr   κυρία Κόλλια 

skopeteas@eppel.gov.gr κύριος Σκοπετεας