Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (05/6/2024 15:22) ΕΠΕΙΓΟΝ!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΟΤΙ: 

Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των σωματείων  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΠΟ καθώς και στην αντίστοιχη πλατφόρμα eKouros της ΓΓΑ,  διαπιστώθηκε, η μη ορθή καταγραφή διαφόρων στοιχείων των σωματείων (πχ ΑΦΜ) με αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση της μεταφοράς και επικαιροποίησης των στοιχείων των σωματείων στην πλατφόρμα της ΓΓΑ.

Επίσης, από την διαδικασία της επικαιροποίησης στην ΓΓΑ προέκυψε ότι κάποια σωματεία εμφανίζουν μικρότερη δύναμη σε αθλητές από την πραγματική ή και καθόλου, εξαιτίας της μη αναγραφής ή της μη ορθής αναγραφής των στοιχείων των αθλητών (πχ ΑΜΚΑ), τα οποία μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται η επικαιροποίηση από την πλατφόρμα.Προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά η διαδικασία της επικαιροποίησης των στοιχείων των σωματείων, θα πρέπει άμεσα και το αργότερο έως την Παρασκευή 14-6-2024 να  προσκομιστούν από τα σωματεία μέλη των  Ενώσεων  ο αριθμός ΑΜΚΑ από τους αθλητές στους οποίους απουσιάζει, ώστε ακολούθως ως ΕΠΣ  να προβεί στην καταγραφή του εντός των στοιχείων των αθλητών που ανήκουν στη δύναμη του κάθε σωματείου της Ενώσεώς  καταγράφοντας το ΑΜΚΑ των αθλητών που απουσιάζει, εντός της Πλατφόρμας της ΕΠΟ.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία (καταγραφή ΑΜΚΑ κλπ.) είναι απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να αναρτηθούν στη συνέχεια από την ΕΠΟ στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ τα ορθά στοιχεία των αθλητών και της δύναμης των σωματείων. Σε διαφορετική περίπτωση, στην οποία δεν επικαιροποιηθούν ή δεν συμπληρωθούν ορθώς στοιχεία που απουσιάζουν, η ΕΠΟ δεν θα μπορέσει να αναρτήσει τα στοιχεία των αθλητών αυτών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τις έννομες συνέπειες της μη εγγραφής τους στο μητρώο της ΓΓΑ.