Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2016-2017-2os ΟΜΙΛΟΣ

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2016-2017-1os ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ >>

Α.Ο.
ΣΧΙΝΟΧ
ΩΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΔΑΝΑΟΙΛΕΥΚΑΚ
ΙΑ
ΠΑΝΑΡΓ
ΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2011
Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ-3-13-0 α.α.
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ0-3-1-03-33-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ3-52-3-3-13-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-41-3-
ΔΑΝΑΟΙ1-3-0-1
ΛΕΥΚΑΚΙΑ7-21-11-0-
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ4-53-14-21-3-4-0
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20110-51-20-02-12-3-