Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2008-2009
Α' Κατηγορία - 2η Φάση: Α1 Όμιλος

<< Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
Α' Κατηγορία - 2η Φάση: Α2 Όμιλος >>

ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΤΟΛΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΕΡΜΙΟΝ
ΗΣ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΡΟΣΠΟΡΤΟΧ
ΕΛΙΑΚΟ
Σ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ 0-3 α.α.2-01-13-20-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ0-3 2-00-33-32-0
ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ4-1 4-02-05-02-0
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ0-20-4 0-60-40-5
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ0-31-1 1-61-01-3
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ1-21-3 0-33-21-1
ΠΟΡΟΣ1-03-12-03-1 5-1
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ1-22-10-31-0 1-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ4-51-61-23-3 3-5
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ2-11-02-15-03-1