Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

<< Β ΚΑΤΑΤΑΞΗ 7-9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 2ος ΟΜΙΛΟΣ >>

ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΟ
ΑΧΙΛΛΕ
ΑΣ
ΠΟΥΛΑΚ
ΙΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΠΟΡΣΙ
Α
ΑΧΛΑΔΟ
ΚΑΜΠΟΣ
ΜIΔΑΣΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 2-44-10-32-27-30-3 α.α.
ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ4-0 3-12-24-03-0 α.α.3-1
ΑΠΟΛΛΩΝ2-41-4 1-41-17-13-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ10-12-31-2 3-0 α.α.8-05-1
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ3-0 α.α.1-23-10-2 3-23-1
ΜIΔΑΣ3-10-3 α.α.0-20-90-1 4-7
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ2-30-3 α.α.0-21-103-11-0