Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 1ος Όμιλος

Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος >>

ΑΡΓΕΑΣΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΕΡΜΙΟΝ
ΗΣ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΛΥΓΚΕΥ
Σ
ΠΑΜΜΕΤ
ΟΧΙΚΟΣ
ΠΑΜΜΗΔ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΡΤΟΧ
ΕΛΙΑΚΟ
Σ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΑΡΓΕΑΣ 1-31-20-43-23-12-02-34-01-10-31-2
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ4-1 1-11-33-13-13-01-01-01-14-01-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ4-33-0 1-02-11-03-07-05-06-04-03-0
ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ6-02-11-1 5-05-06-05-14-07-05-03-0
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ0-30-00-60-3 2-12-11-02-12-00-11-1
ΛΥΓΚΕΥΣ 4-00-60-70-41-0 1-21-22-03-11-20-0
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ2-41-10-10-42-04-1 0-02-20-11-14-0
ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ4-12-11-00-31-03-22-1 2-03-01-00-2
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ2-30-20-50-20-01-30-10-1 1-10-13-4
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ5-51-01-30-21-01-23-23-01-2 3-22-0
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ3-02-32-70-31-14-22-22-13-12-1 1-1
ΣΠΕΤΣΕΣ2-21-10-40-30-01-01-11-33-10-12-2