Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
Β 1ος 2021-2022.

Β΄2ος ΟΜΙΛΟΣ >>

Α.Ε.Κ.
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΓΑΜΕΜ
ΝΩΝ
ΜΥΚΗΝΑ
ΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΟΡΝΕΑΤ
ΗΣ
ΓΥΜΝΟΥ
ΠΑΛΑΜΗ
ΔΗΣ
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ 1-11-24-27-33-0 α.α.2-2
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ2-2 1-22-07-13-0 α.α.5-3
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ1-11-2 2-23-23-0 α.α.1-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ0-21-21-4 7-13-0 α.α.2-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-31-20-13-5 3-0 α.α.2-4
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ1-42-20-14-34-23-0 α.α.