Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΜΕΘΑΝΑΠΑΜΜΕΤ
ΟΧΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2017
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2-22-00-10-01-00-53-0 α.α.2-01-00-02-02-00-02-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ1-2 0-41-31-22-10-33-0 α.α.3-21-22-52-32-51-3
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2-01-08-02-23-22-20-11-02-01-12-11-01-0
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ1-26-2 3-44-01-23-0 α.α.3-13-11-43-22-16-01-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ1-01-32-31-0 3-03-0 α.α.0-01-11-12-11-21-31-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ0-21-20-31-10-2 0-53-0 α.α.0-20-30-00-22-01-3
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ5-02-02-03-0 6-23-00-13-21-27-02-11-1
ΜΕΘΑΝΑ0-20-3 α.α.0-3 α.α.1-11-35-30-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.2-3
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ1-73-11-32-21-20-63-0 α.α. 0-21-33-21-02-10-1
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ0-02-11-25-45-10-43-0 α.α.3-1 1-22-13-24-02-1
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20170-02-12-11-23-01-23-0 α.α.1-1 1-01-13-00-31-1
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ2-35-22-06-12-30-55-14-12-12-2 4-06-10-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ5-11-14-42-35-00-04-01-33-11-0 1-12-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ0-42-51-22-12-30-3 α.α.0-20-33-12-2 2-30-1
ΣΠΕΤΣΕΣ2-10-22-24-33-11-13-12-10-10-01-11-12-1
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ4-21-11-12-13-16-03-0 α.α.4-04-10-11-21-31-23-0