Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΜΕΘΑΝΑΠΑΜΜΕΤ
ΟΧΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2017
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2-22-00-10-01-00-53-0 α.α.2-01-00-01-12-02-00-02-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ1-2 0-41-31-22-10-33-0 α.α.3-21-22-54-24-52-32-51-3
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-05-1 2-01-08-02-23-22-20-11-02-01-12-11-01-0
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ1-26-22-0 3-44-01-23-0 α.α.3-13-11-43-22-16-03-0 α.α.1-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ1-01-32-31-0 3-01-63-0 α.α.3-20-01-11-12-11-21-31-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ0-21-20-31-10-2 0-53-0 α.α.0-21-60-30-00-22-04-11-3
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ0-05-02-02-03-07-0 6-23-00-11-13-21-27-02-11-1
ΜΕΘΑΝΑ0-20-3 α.α.0-3 α.α.1-11-35-30-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.2-3
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ1-73-11-32-21-24-30-63-0 α.α. 0-21-11-33-21-02-10-1
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ0-02-11-25-41-05-10-43-0 α.α.3-1 1-22-13-24-02-13-3
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20170-02-12-11-21-33-01-23-0 α.α.1-11-3 1-01-13-00-31-1
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ2-35-22-00-26-12-30-55-14-12-12-2 4-06-10-00-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ5-11-14-41-22-35-00-03-0 α.α.4-01-33-11-0 7-21-12-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ0-41-40-52-51-22-12-33-0 α.α.0-3 α.α.0-20-33-12-2 2-30-1
ΣΠΕΤΣΕΣ1-12-10-22-24-33-11-13-12-10-10-01-11-12-1 0-2
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ4-21-11-12-13-16-01-33-0 α.α.4-04-10-11-21-31-23-0