Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΠΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ


ΑΙΟΛΟΣ
ΠΡ.
ΗΛΙΑ
ΑΟ
ΝΕΑΣ
ΑΡΤΑΚΗ
Σ
ΑΠΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΪΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΕΥΠΑΛΙ
ΟΥ
ΕΛΛΟΠΑ
ΪΚΟΣ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΣ
ΚΟΡΙΝΘ
ΟΣ
ΑΙΟΛΟΣ ΠΡ. ΗΛΙΑ 1-21-20-2
ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ3-0 4-13-2
ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ3-0 3-05-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ6-10-3 5-2
ΕΛΛΟΠΑΪΚΟΣ2-03-0 0-1
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ1-41-11-2
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ1-10-06-0