Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΠΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ


ΑΙΟΛΟΣ
ΠΡ.
ΗΛΙΑ
ΑΟ
ΝΕΑΣ
ΑΡΤΑΚΗ
Σ
ΑΠΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΪΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΕΥΠΑΛΙ
ΟΥ
ΕΛΛΟΠΑ
ΪΚΟΣ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΣ
ΚΟΡΙΝΘ
ΟΣ
ΑΙΟΛΟΣ ΠΡ. ΗΛΙΑ 1-20-2
ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ3-0 4-13-2
ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ 3-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ0-3
ΕΛΛΟΠΑΪΚΟΣ3-0
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ1-11-2
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ0-06-0