Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος

Β Κατηγορία 2ος Όμιλος >>

Α.Ο.
ΜΙΔΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΑΡΓΕΑΣΑΡΓΟΛΙ
ΔΑ
2000
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΠΟΡΣΙ
Α
ΔΟΞΑ
ΠΟΥΛ.
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΝΕΑΤ
ΗΣ
ΓΥΜΝΟΥ
Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ-1-50-43-0 α.α.2-23-00-00-21-0
ΑΠΟΛΛΩΝ3-3-4-23-0 α.α.4-23-0 α.α.4-03-13-2
ΑΡΓΕΑΣ3-20-1-3-01-23-0 α.α.4-22-32-3
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 20001-21-32-3-1-90-3 α.α.0-3 α.α.0-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ4-23-02-43-0 α.α.-11-06-05-10-1
ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ.0-30-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.0-60-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ3-0 α.α.1-62-11-63-45-4-3-12-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ3-30-24-21-11-13-0 α.α.6-0-3-0
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ1-15-02-21-10-23-0 α.α.3-0 α.α.2-3-