Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΑΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΝΑΥΠΛΙ
Ο 2017
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΠΟΡΟΣΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΝΙΚ
ΑΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ-1-21-32-12-40-11-04-23-32-31-1
ΑΡΙΣΤΕΑΣ4-5-1-43-0 α.α.0-30-31-41-31-01-20-31-1
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ0-0-3-0 α.α.1-02-10-20-10-42-14-01-0
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ1-25-03-0 α.α.-2-20-13-15-13-10-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-11-03-0 α.α.-1-11-01-32-18-12-12-1
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ2-13-03-0 α.α.2-2-0-02-04-06-04-0
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ6-14-12-30-0-1-04-12-11-01-02-0
ΝΑΥΠΛΙΟ 20175-01-13-0 α.α.1-02-1-1-05-03-02-0
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ1-00-01-20-42-10-0-3-03-03-00-20-2
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 0-30-01-13-0 α.α.3-30-32-1-0-11-13-20-3
ΠΟΡΟΣ1-10-01-31-20-20-50-2-1-02-20-5
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ5-21-23-0 α.α.0-20-31-32-20-1-2-21-0
ΣΠΕΤΣΕΣ2-01-23-0 α.α.2-51-31-25-01-01-1-1-0
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ3-13-13-23-0 α.α.3-11-30-13-12-16-0-
ΦΟΙΝΙΚΑΣ5-01-21-01-35-02-31-21-21-04-1-