Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΑΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΝΑΥΠΛΙ
Ο 2017
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΠΟΡΟΣΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΝΙΚ
ΑΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ-1-32-12-41-04-2
ΑΡΙΣΤΕΑΣ-1-40-30-31-31-20-3
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ0-0-3-0 α.α.1-00-14-01-0
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ1-23-0 α.α.-3-15-10-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-11-03-0 α.α.-2-12-12-1
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ3-02-2-2-04-06-0
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ6-10-0-1-04-12-12-0
ΝΑΥΠΛΙΟ 20175-01-13-0 α.α.1-0-1-03-0
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ1-01-20-42-10-0-3-0
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 0-03-3-0-11-13-2
ΠΟΡΟΣ0-01-20-5-1-00-5
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ1-23-0 α.α.0-20-3-2-2
ΣΠΕΤΣΕΣ2-01-25-01-01-1-1-0
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ3-13-0 α.α.1-30-13-1-
ΦΟΙΝΙΚΑΣ5-01-21-31-21-24-1-