Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019-2020
Α1 Κατηγορία


ΑΟ
ΧΩΝΙΚΑ
2015
ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΣΚΑΦ.
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΝΙΚ
ΑΣ
ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 1-00-22-20-13-0 α.α.0-32-2Αναβλήθηκε1-10-32-3
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ0-1 6-10-02-2Αναβλήθηκε1-12-00-03-23-20-0
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ2-3 1-41-23-0 α.α.1-61-12-21-40-5Αναβλήθηκε1-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ3-12-06-0 0-13-0 α.α.2-3Αναβλήθηκε5-03-03-22-11-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-24-22-4 0-32-20-32-0Αναβλήθηκε3-13-10-2
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ0-15-22-1 4-13-0 α.α.2-25-12-02-21-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ6-12-34-10-32-2 0-61-31-24-22-4
ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ.0-3 α.α.0-3 α.α.0-40-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.Αναβλήθηκε0-3 α.α.0-3 α.α.
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ0-06-04-13-03-0 Διακόπηκε2-07-02-03-1Αναβλήθηκε
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ5-03-11-01-13-0 α.α.1-3 3-02-04-11-1
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 0-3 α.α.2-13-62-23-0 α.α.0-50-1 1-11-11-52-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ4-12-01-21-12-35-18-01-22-1 1-02-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ2-14-11-52-12-13-23-0 α.α.5-0 3-31-20-0
ΣΠΕΤΣΕΣ0-30-11-20-00-41-31-20-30-21-11-0
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ3-21-04-03-15-0Αναβλήθηκε3-26-13-21-16-0 1-1
ΦΟΙΝΙΚΑΣ2-14-15-22-03-0 α.α.2-22-10-14-04-11-0