Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΤΟΛΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΝΙΚ
ΑΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 0-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ 1-3
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 0-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ2-0
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ 2-1
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ2-1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ 6-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ2-0
ΦΟΙΝΙΚΑΣ