Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2012-2013
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΕΡΜΙΟΝ
ΙΔΑ 2012
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΜΕΘΑΝΑΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΡΟΣΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2-12-21-11-01-34-01-11-32-01-33-0 α.α.0-10-2
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ1-2 0-10-31-01-13-12-11-22-13-23-0 α.α.0-40-2
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ5-21-2 3-12-22-37-43-11-20-21-23-0 α.α.1-21-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ1-13-06-3 1-30-24-34-32-22-21-33-0 α.α.1-20-2
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ1-10-12-11-0 1-31-22-02-21-11-23-0 α.α.0-11-2
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ4-08-22-11-06-1 2-04-12-02-13-23-0 α.α.0-21-1
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 20121-11-01-31-50-44-3 1-20-42-11-03-0 α.α.0-10-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ1-11-11-12-22-22-62-1 1-24-12-13-0 α.α.1-40-6
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ2-16-41-02-02-14-23-14-0 5-23-23-0 α.α.4-21-0
ΜΕΘΑΝΑ0-16-24-11-10-01-23-25-01-2 2-23-0 α.α.1-10-2
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ5-03-03-11-11-11-24-14-12-11-0 3-0 α.α.1-23-0
ΠΟΡΟΣ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-30-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ3-12-03-21-03-12-22-11-31-31-03-13-0 α.α. 0-3
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ3-12-05-32-04-06-13-03-12-13-23-03-0 α.α.3-0