Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΤΟΛΟΥ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ
ΛΙΜΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2011
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2-11-02-11-02-00-12-110-06-14-16-04-16-02-16-2
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ0-2 1-00-00-22-00-23-54-21-17-21-02-12-34-41-1
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ0-13-0 2-01-21-02-20-21-12-11-11-00-01-23-12-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ0-54-03-2 4-12-11-10-25-13-11-12-04-21-11-04-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ1-12-03-11-3 5-00-11-43-11-01-02-00-13-00-04-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ1-30-02-10-21-2 0-20-22-22-10-16-03-52-23-21-4
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ0-22-12-12-23-12-1 0-32-03-01-17-01-12-14-01-2
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ4-05-03-17-03-13-01-0 3-0 α.α.7-15-05-03-05-13-04-2
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ0-41-50-40-10-71-32-61-5 4-43-11-20-22-41-43-5
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ0-47-12-32-13-33-10-31-33-1 1-22-01-36-12-23-2
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ1-40-11-21-43-31-11-20-88-11-4 2-11-34-44-22-4
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20112-41-20-20-11-20-31-11-34-00-3 α.α.1-1 0-43-40-50-3
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ1-42-10-20-11-03-00-31-22-04-24-31-0 5-04-04-1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ2-21-11-13-21-05-11-40-39-23-14-16-01-2 3-12-3
ΣΠΕΤΣΕΣ1-11-24-02-13-52-12-30-33-00-02-03-32-02-3 4-3
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ2-24-02-15-11-30-00-11-17-01-13-02-12-12-11-1