Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΠΣ 2015-16 >>

ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΜΕΘΑΝΑΟ.Φ.
ΗΛΙΟΚΑ
ΣΤΡΟΥ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2011
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 1-12-23-00-21-02-21-03-13-04-21-21-13-11-12-4
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ2-6 3-22-10-20-00-3 α.α.0-20-03-01-22-11-43-31-20-1
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ1-12-0 1-12-30-20-31-23-24-11-10-20-33-13-21-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ0-10-21-1 0-30-11-41-00-14-00-14-11-11-01-21-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ2-32-01-11-1 1-31-00-02-13-12-02-02-33-14-13-0
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ2-02-01-04-11-0 2-12-14-13-01-02-12-23-01-03-0
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ1-13-02-01-04-10-1 0-02-04-14-14-02-07-12-03-1
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ2-53-12-15-03-12-20-0 1-12-03-06-21-13-02-22-2
ΜΕΘΑΝΑ0-13-32-10-10-62-20-63-4 3-11-03-42-22-33-45-4
Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ0-10-51-40-61-40-50-41-50-2 1-10-51-31-20-20-5
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ1-31-21-21-21-01-40-31-03-12-0 1-41-32-01-10-2
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20110-10-13-21-11-11-10-22-01-14-24-2 1-32-10-02-0
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ1-11-02-08-30-3 α.α.1-10-21-08-14-01-03-1 2-02-01-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ0-52-00-01-11-23-41-21-26-26-12-31-20-0 4-21-0
ΣΠΕΤΣΕΣ0-10-10-23-01-02-26-41-30-15-02-02-00-42-0 2-1
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ1-46-15-46-20-01-11-01-25-19-24-00-10-04-54-0