Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΜΕΘΑΝΑΠΑΜΜΕΤ
ΟΧΙΚΟΣ
ΠΑΜΜΗΔ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ 2011
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 3-12-01-12-32-11-32-03-05-00-10-00-07-02-01-1
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ2-0 2-11-12-20-12-21-16-22-00-00-10-22-32-10-2
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ2-11-1 3-20-40-12-52-02-15-22-31-10-44-32-04-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ1-13-22-2 3-12-11-13-15-15-01-25-30-13-11-12-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-03-02-00-2 4-10-13-13-14-31-02-10-28-11-13-1
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ0-13-14-12-13-3 1-51-12-06-10-22-11-22-03-51-2
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ4-00-03-02-12-02-0 6-05-06-12-01-11-12-12-16-0
ΜΕΘΑΝΑ0-20-42-23-02-34-02-5 0-03-10-20-10-53-42-11-4
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ0-21-01-31-40-33-10-41-3 3-0 α.α.0-22-31-20-30-12-4
ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ2-20-42-20-61-02-11-40-11-0 0-31-31-41-43-21-1
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ0-16-13-11-02-33-10-34-14-15-1 5-30-10-3 α.α.1-12-0
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 20112-13-24-21-32-11-01-00-11-03-11-1 1-11-11-11-0
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ2-03-16-02-03-03-12-05-06-06-02-10-4 2-03-01-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ1-40-20-22-16-03-00-32-27-22-31-02-41-0 1-12-0
ΣΠΕΤΣΕΣ1-13-14-10-21-00-20-22-23-13-02-10-11-13-1 0-3
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ3-42-51-25-12-12-01-41-13-12-01-42-12-33-01-1